Management Center

Uczestnicy zostaną wprowadzeni do zarządzania siecią z użyciem systemu XMC – Extreme Management Center. Zostaną omówione mechanizmy zarządzania urządzeniami sieciowymi wraz z możliwością ich przetestowania podczas ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzonych na prekonfigurowanej sieci. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczenia zadań związanych z zarządzaniem konfiguracją, użytkownikami, wydajnością i bezpieczeństwem sieci, jak też metodologią rozwiązywania problemów w sieci. Szkolenie dedykowane jest do administratorów sieci i osób zajmujących się projektowaniem i wdrożeniami. Kurs zakończony jest egzaminem i jego ukończenie z wynikiem pozytywnym skutkuje przyznaniem certyfikatu Extreme Certified Specialist – Management Center. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o działaniu sieci, koncepcje zarządzania siecią, mechanizmy bezpieczeństwa sieci LAN. Extreme Networks zaleca wcześniejsze podejście do kursów Access Wireless lub Switching and Routing.

Nadchodzące szkolenia

 • sierpień 1sierpień 4

  godzina: 09:00 – 17:00^ strefa czasowa: CEST^ czas trwania: 4 dni| typ: online^ ilość miejsc: 12^ język: angielski^ cena: $ 1400

 • wrzesień 19wrzesień 22

  godzina: 09:00 – 17:00^ strefa czasowa: CEST^ czas trwania: 4 dni| typ: online^ ilość miejsc: 12^ język: angielski^ cena: $ 1400

 • wrzesień 21wrzesień 22

  godzina: 09:00 – 17:00^ strefa czasowa: CEST^ czas trwania: 2 dni| typ: online^ ilość miejsc: 6^ język: angielski^ cena: $ 650

Agenda (4 dni):

 • Zarządzanie konfiguracją: wykorzystanie widoku mapy
 • Device View i PortView do identyfikacji urządzeń, ich połączeń i komponentów takich jak wersja oprogramowana;
 • archiwizacja konfiguracji, śledzenie zmian i przywracanie konfiguracji;
 • Zarządzanie usterkami: alarmy i SNMP Trap do wykrywania i identyfikacji usterek oraz powiadamiania administratorów;
 • Zarządzanie wydajnością: monitorowanie stanu sieci, wykorzystanie alarmów opartych o wartości progowe;
 • Zarządzanie użytkownikami: przegląd metod identyfikacji i zbierania informacji statystycznych o urządzeniach i użytkownikach sieci w celu zrozumienia działania sieci i jej optymalizacji z użyciem Extreme Access Control, raportów i Extreme Analytics;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem: omówienie narzędzi służących do sterowania dostępem do zasobów sieciowych i ochrony danych wrażliwych;
 • Analityka aplikacyjna: omówienie systemu Extreme Application Analytics, modeli wdrożeniowych i sposobu monitorowania sieci pod kątem L7.

Agenda (2 dni):

Dwudniowe szkolenia dostępne są w postaci laboratorium kończącego się egzaminem. Przed przystąpieniem do szkolenia wszyscy uczestnicy muszą zdać bezpłatny test kwalifikacyjny on-line, który zweryfikuje ich poziom wiedzy.

 • Lab 1: XMC Server Administration
 • Lab 2: Integration with XMC
 • Lab 3: XMC Device Configuration
 • Lab 4: Using XMC for Device Configuration
 • Lab 5: Workflows
 • Lab 6: XMC Maps
 • Lab 7: Managing Firmware
 • Lab 8: Managing Configurations
 • Lab 9: Governance
 • Lab 10: XMC Statistics Collection
 • Lab 11: Application Analytics
 • Lab 12: Searching with Compass
 • Lab 13: FlexViews
 • Lab 14: Syslog Events
 • Lab 15: Alarms
 • Lab 16: SNMP Traps
 • Lab 17: Visual Fault Management
 • Lab 18: Extreme Management Center – Reporting
 • Lab 19: Policy
 • Lab 20: Extreme Control – End System Management

 

Ścieżka certyfikacyjna

 

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl