FAMOC Certified Administrator

Kurs FAMOC Certified Administrator (FCA) wprowadza w obsługę programu Famoc poprzez serię wykładów i ćwiczeń. FCA to podstawowe szkolenie administratorskie pozwalające na zapoznanie się z architekturą rozwiązania MDM. Zajęcia obejmują zagadnienia z zarządzania organizacją, użytkownikami oraz urządzeniami klienta. Uczestnicy zapoznają się także z dostępnymi politykami, możliwościami konfiguracyjnymi, oraz skutecznym zarządzaniem aplikacjami na poziome systemu dla potrzeb klienta. Ponadto uzyskają wiedzę na temat zdalnego dostępu, sposobie rozwiązywania problemów i monitorowania urządzeń. Kurs zakończony jest egzaminem, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem certyfikatu FAMOC Certified Administrator.

 

Nadchodzące szkolenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Agenda:

DZIEŃ 1
Moduł 1: FAMOC – wprowadzenie, architektura rozwiązania
Moduł 2: Organizacja, użytkownicy i role
Lab 1: Organizacja, użytkownicy i role
Moduł 3: Wdrażanie urządzeń
Lab 2: Metody wdrażania urządzeń
Moduł 4: Rozszerzone wsparcie Samsung
Moduł 5: Konteneryzacja
Moduł 6: Wsparcie Apple
Moduł 7: Zarządzanie urządzeniem mobilnym
Lab 3: Zarządzanie urządzeniem mobilnym
Moduł 8: Polityki
Lab 4: Polityki
Moduł 9: Aplikacje
Lab 5: Aplikacje

DZIEŃ 2:
Moduł 10: Konfiguracje
Lab 6: Konfiguracje
Moduł 11: Integracje
Moduł 12: Kiosk/COSU
Moduł 13: Stan floty
Lab 7: Stan floty
Moduł 14: MyDevice
Moduł 15: Konfiguracje wewnętrzne sklep firmowy
Moduł 16: Zdalny dostęp
Lab 8: Zdalny dostęp
Moduł 17: Rozwiązywanie problemów
Lab 9: Rozwiązywanie problemów
Lab 10: Wymazywanie urządzeń
Egzamin

CZAS TRWANIA: 2 dni
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 18 miesięcy
WYMAGANIA: brak
Kurs dedykowany Partnerom i Klientom.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl