Loading Events
September 12September 13
Hours: 09:00 - 17:00
Time zone: CEST
Duration: 2 days
Mode: online
Number of places: 12
Language: English
Cost: $ 650

Extreme Campus Controller – Deploy & Manage

Uczestnicy kursu powinni dobrze znać koncepcje sieci LAN, w tym Ethernet i TCP/IP. Studenci będą również potrzebować praktycznej wiedzy na temat rozwiązania Extreme Networks Wing Wireless. Zalecana jest certyfikacja ECS Wireless Core. Po ukończeniu tego kursu studenci zdobędą praktyczną wiedzę do: wdrażania i zarządzania rozwiązaniami Extreme Networks Campus Controller oraz przystąpienia do egzaminu na ECS Extreme Campus Controller

Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR information

Contact


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl