Loading Events
August 19
Hours: 09:00 - 17:00
Time zone: CEST
Duration: 1 day
Mode: online
Number of places: 12
Language: English
Cost: $ 375

Campus Fabric Troubleshooting

Extreme Networks Fabric Connect to zaawansowane, niezawodne i wydajne rozwiązanie sieciowe. Podczas tego szkolenia omówione zostaną technologie, które wspierają działanie i usługi sieci Fabric Connect, z podkreśleniem ich prawidłowego działania i sposobów wykrywania błędów w konfiguracji. Przedmiotem wykładów będzie identyfikowanie problemów warstwy 1, 2 i 3 oraz omawianie sposobów rozwiązywania problemów z usługami sieci Fabric. Wykłady są poparte praktyczną konfiguracją przełączników zarówno serii VSP, 5520 (Universal Hardware), ERS i EXOS.

Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR information

Contact


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl