Loading Events
January 27January 28
Hours: 09:00 - 17:00
strefa czasowa:CET
Duration: 2 days
Mode: online
Number of places: 12
Language: English
Cost: $ 700

Campus Fabric Deploy

Uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania standardu Shortest Path Bridging we współczesnych sieciach. W ramach szkolenia omówione zostanie budowanie sieci, zestawianie usług i zarządzanie urządzeniami w architekturze Fabric. Wiedza ta będzie przetestowana za pomocą ćwiczeń laboratoryjnych, odwzorowujących spotykane w codziennych sytuacjach zadania. Kurs zakończony jest egzaminem i jego ukończenie z wynikiem pozytywnym skutkuje przyznaniem certyfikatu Extreme Certified Specialist – Extreme Campus Fabric Deploy.

Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR information

Contact


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl