Loading Events
July 8
Hours: 09:00 - 17:00
Time zone: CEST
Duration: 1 day
Mode: online
Number of places: 12
Language: English
Cost: $ 375

Campus Fabric Advanced Configuration

Kurs zapewnia przegląd zaawansowanych funkcji Extreme Networks Fabric Connect w celu integracji protokołu SPBM z innymi protokołami. Dowiesz się, w jaki sposób sygnalizacja Fabric Attach jest wykorzystywana do świadczenia usług na brzegu sieci oraz jak rozszerzyć konfigurację sieci kampusowej poprzez wdrożenie Fabric Extend i Multi-Area SPBM. Dodatkowo omówiona zostanie redystrybucja tras z protokołów zewnętrznych do IS-IS. Dowiesz się również, w jaki sposób DvR zapewnia nadmiarowość bramy domyślnej i optymalizuje przepływy ruchu sieciowego. Wykłady są poparte praktyczną konfiguracją przełączników zarówno serii VSP, 5520 (Universal Hardware), ERS i EXOS.

Privacy Policy

Privacy Policy

GDPR information

Contact


Jasielska 10
60-476, Poznań
+ 48 533 312 024
atp@versim.pl